Sundby Ungdomsförening r.f.

Bild: Sundby Ungdomsförening r.f.

Föreningsinfo
Sundbyvägen 310, 68690 Sundby
E-post: sundbyuf( at )sundbyuf.fi
www.sundbyuf.sou.fi
Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 2:a ring

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Byaverksamhet, Dansverksamhet, Motion & idrott, Musik, Ungdomsverksamhet
Övrig verksamhet: Talkoarbete, uthyrning av lokaliteterna till privatpersoner, skolan, MI
Inventarier: Dansgolv, Köksutrustning, Ljudanläggning, Ljusanläggning, Musikanläggning, Scen, Servis, Storköksutrustning

Kontaktperson
Tiina Cederström
Telefon: 040-7089842
E-post: tiina.cederstrom( at )gmail.com